Skallskog

På Landgården bedriver vi småskaligt jordbruk året om. Sommaren tillbringar vi med våra fjällkor på vår fäbod där djuren går fritt och betar i skogen.

skallskog-2
skallskog-4
landgarden-ny1'
skallskog-9
skallskog-3
skallskog-7-1
skallskog-5
skallskog-6
skallskog-8
landgarden-ny5
landgarden-ny2
landgarden-ny4
skallskog-2 skallskog-4 landgarden-ny1' skallskog-9 skallskog-3 skallskog-7-1 skallskog-5 skallskog-6 skallskog-8 landgarden-ny5 landgarden-ny2 landgarden-ny4